viernes, 27 de enero de 2017

INTERVENCIÓ AL MON DE LES ARTS

Possibilitat d'acces a la creació
  • Formació bàsica en qualsevol àrea del món de les arts.
  • Oferta d'equipaments i recursos on la població puga crear.
  • Possibilitar l'especialització amb estudis superiors i práctiques actives que permeten donar el pas cap a la professionalització.
Recolzament als creadors

*1.Formació*
 -Formació técnica i que siga fàcilment disponible, a un preu recomanable i d'alta qualitat.
 -Formació en els sectors de economia, marketing i gestió, necessaris per a algú que probablement treballarà com autònom.

*2.Ajusts económics*
 -Ajusts económics tant durant el periode de formació com quan l'artista inicia la carrera artística
-Remuneració adequada a canvi de la feina feta
-A la producció

*3.Informació i xarxes*
Lo mes importat es difondre per  donar a conéixer totes les manifestacións artistiques

*4. Facilitats i serveis*
-Accés a noves tecnologies
-Suficients espais i tallers de treball
-Canals de distribució

*5.Suport moral*
-Polítiques d'adquisició i exposició innovadores.
-Eliminació de qualsevol tipus de censura.
-Foment dels debats crítics, del periodisme sobre art, dels estudis...

DIFUSIÓ DE LA CREACIÓ
-Organització d'actes culturals
-Oferir la possibilitat a la població de gaudir de les mamifestacions artístiques mitjançant l'organització d'activitats.
-Creació i manteniment d'equipaments que possibiliten l'organització d'actes culturals
-Adaptació i reutilització d'espais públics per tal de realitzar actes culturals.
-Creació de Circuits (quan vaires institucions es fiquen d'acord per a baixar els preus de les actuacions acordades)

No hay comentarios:

Publicar un comentario